Brána do minulosti mesta

Mesto Prešov digitalizovalo dostupné historické kroniky a prostredníctvom tohto webu ich bude postupne prinášať verejnosti. Archív momentálne obsahuje 20 digitalizovaných historických kroník od roku 1944 až po rok 1975. Niektoré zápisky v kronikách (roky 1944-1959) boli spracované retrospektívne a to podľa dostupných novinových správ, článkov, dokumentov uložených v archíve MsNV, výpovedí očitých svedkov, údajov z pomníkov, atď. O ich autentickosti teda niet pochýb. Od roku 1959 sa kroniky v meste Prešov už vedú chronologicky. V roku 2019 mesto Prešov plánuje doplniť digitalizovaný archív o ďalších 20 kroník. Vďaka moderným digitálnym technológiám tak môžete v tomto jedinečnom projekte nazrieť do histórie Prešova.

Archív obsahuje viac ako 33 GB dát, digitalizovaných bolo 5444 strán. Najobsiahlejšia kronika má 944 strán. Prešovské kroniky digitalizovala spoločnosť NUPSESO a.s.

„Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.“

{Thomas Mann, nemecký spisovateľ a laureát Nobelovej ceny}